Skrivestil og grafisk design

Fase 3 indledes med fordybelse i formidling gennem ord og billeder. Eleverne introduceres til grafisk design, og der vises eksempler på, hvordan forskellige bogomslag. Vi arbejder desuden med, hvordan elevernes eget bogomslag skal se ud. Desuden fortsætter vi med at arbejde med skriveteknikker og formidling, som de skal anvende i deres fortællinger. Forløbet slutter med, at eleverne beslutter sig for den endelig udgave af deres tekst til udgivelse samt valget af et udkast af deres omslag, titel og opsætning til udgivelsen.

I denne video kan du se læringsmålene for fase 3.