Fra idégenerering til en færdig bog

Forløbet starter med en introduktion til to vigtige elementer ved en bogudgivelse. Eleverne introduceres til alle aspekter af en bogudgivelse med det mål, at de løbende kan følge deres indsats og se, hvor i processen de befinder sig. Eleverne bliver også givet en introduktion i den danske litteratur med henblik på at udvælge en genre, som de enkeltvis eller i gruppe ønsker at arbejde med. I denne fase opnår eleverne kendskab til litteraturen og stifter bekendtskab med de forskellige skrivestile. Fase 1 slutter med, at alle har valgt en genre og har en idé til, hvad de ønsker at skrive om, samt hvilket budskab de gerne vil formidle gennem deres tekst.

I denne video kan du se læringsmålene for fase 1.