Projektet afsluttes med uddeling af et eksemplar af bogen til alle deltagere samt en boglancering, hvor udvalgte elever fortæller om bogen, processen, emnerne, økonomien, anvendelsesmuligheder og ikke mindst projektets anvendelse.

Vi opnår 2 typer af resultater – de specifikke vedrørende projektet og de langsigtede.

De specifikke resultater vedrører:

 • udgivelse og distribution af en bog med ISBN
 • uddannelse af  20+ unge forfattere
 • indsigt i processen ‘fra ide til bog’
 • øgning af unges dannelse og uddannelse
 • skabe sunde fritidsinteresser 
 • succesoplevelse i forhold til at skabe et konkret produkt 

De langsigtede resultater vedrører:

 • skabelse af en tættere relation til litteraturen
 • øgning af aktiv deltagelse i medborgerskab
 • læring omkring at søge indflydelse gennem dialog
 • øgning af formidlingsniveau
 • øgning af ambitionsniveau

kontakt os på info@ungeforfattere.dk eller tlf. 31 31 13 79 for at høre mere