Vi skaber unge forfattere

 

Forløbet strækker sig over 12 uger og er opdelt i fem faser. Under forløbet tilbyder vi elever vejledning på skolen, i form af en ugentlig skrivecafé. Vi tager på en ekskursion til trykkeriet, som vi samarbejder med, for at give elever indblik i hvordan bogen produceres. Desuden udarbejder vi en Youtube-video som dokumentation af hele projektet, der kan vises til forældre, elever og lærer til bogens lancering. Fælles for alle fem faser er, at de indeholder et teoretisk og et praktisk aspekt hvorigennem eleverne kan relatere den lærte teori til den virkelige verden samt anvende det til at gøre bogen bedre og bruge redskaberne fremover. Læs mere om de 5 faser her. 

Vores undervisere sørger for at motivere og kommunikere de forskellige arbejdsopgaver til eleverne, og sørger for at de deltager aktivt i alle aspekter af bogens tilblivelse.Vi sikrer med vores erfaring og ekspertise fastholdelse og udvikling i projektet så målet opnås som planlagt. 

Hvis I vil vide mere om forløbet på jeres skole, tilbyder vi uforpligtende møde hvor vi introducerer jer til dette spændende innovative forløb. Formålet er at klargøre og inspirere skole personalet til at skabe et spændende forløb som har målbare, håndgribelige og konkrete resultater.

 

De 5 faser – Fra Idé til færdig produkt 

 

FASE 1 – Fra idégenerering til en færdig bog

Forløbet starter med en introduktion til to vigtige elementer ved en bogudgivelse. Eleverne introduceres til alle aspekter af en bogudgivelse med det mål, at de løbende kan følge deres indsats og se, hvor i processen de befinder sig. Eleverne bliver også givet en introduktion i den danske litteratur med henblik på at udvælge en genre, som de enkeltvis eller i gruppe ønsker at arbejde med. I denne fase opnår eleverne kendskab til litteraturen og stifter bekendtskab med de forskellige skrivestile. Fase 1 slutter med, at alle har valgt en genre og har en idé til, hvad de ønsker at skrive om, samt hvilket budskab de gerne vil formidle gennem deres tekst.

FASE 2 – Bogens opsætning og skriveteknikker

I fase 2 starter eleverne med at fordybe sig i de tekniske aspekter af en bog, herunder format, indhold, farver, illustrationer samt opsætning. Samtidigt med den tekniske indsigt arbejder eleverne med skriveteknikker og brainstorming, så de kan skabe en spændende og varieret tekst. Eleverne lærer at tænke kreativt og innovativt, så de ikke går i stå under forløbet. Forløbet slutter med, at eleverne vælger et format til deres udgivelse, og beslutter sig for en fortælling, de synes er spændende at få udgivet.

FASE 3 – Skrivestil og grafisk design

Fase 3 indledes med fordybelse i formidling gennem ord og billeder. Eleverne introduceres til grafisk design, og der vises eksempler på, hvordan forskellige bogomslag. Vi arbejder desuden med, hvordan elevernes eget bogomslag skal se ud. Desuden fortsætter vi med at arbejde med skriveteknikker og formidling, som de skal anvende i deres fortællinger. Forløbet slutter med, at eleverne beslutter sig for den endelig udgave af deres tekst til udgivelse samt valget af et udkast af deres omslag, titel og opsætning til udgivelsen.

FASE 4 – Korrektur og trykkeri

I fase 4 skal eleverne til at afslutte deres historier. Vi arbejder i denne fase med grammatik, sprog og korrekturlæsning. Samtidigt med dette gennemgås de tekniske aspekter af en bog på et trykkeri og de efterfølgende processer såsom distribution, budget, moms, salg og pressehåndtering. Fase 4 slutter med at bogens indhold er klart til tryk og at eleverne arbejder fremadrettede for at styrke en god modtagelse af bogen i deres lokalsamfund og hos relevante aktører. I denne fase og fremadrettede arbejder eleverne på fremlæggelse og formidling af deres deltagelse i hele processen.

FASE 5 – Markedsføring og præsentationsteknikker

I den sidste fase er bogen sendt afsted til trykkeriet og eleverne arbejder nu på fremlæggelse og mediehåndtering samt markedsføring af bogen. Deres mål er, at bogen får maksimal eksponering og kommer på så mange biblioteker, i så mange butikker samt medier som muligt. Eleverne vælger i forbindelse med dette markedsførings former såsom: video, SoMe, blog, tekst til skoleblad eller hjemmeside og ikke mindst invitationer til og afholdelse af bogreception for alle forældre og søskende samt lokalpresse.

 

 

kontakt os på info@ungeforfattere.dk eller tlf. 31 31 13 79 for at høre mere