På Holbergskolen gentager vi i år succesen fra 2020. Nye forløb på Holbergskolen starter i september og slutter til december 2021.

Som det vigtigste – lige nu, skal du skrive på din historie/tekst/fortælling/digt til bogen.
Dernæst skal du arbejde med følgende opgaver sammen med dit team. SE OPGAVERNE FOR DIT TEAM HER!

Tak for i dag – Inden vi lukker ned for i dag, bedes du krydse evalueringsskemaet af her!

Vi glæder os til at opleve jeres udvikling og ser frem til at se jeres udgivelse.

Generel info om forløbet

Gennem forløbet vil eleverne løbende få opgaver, som de skal løse sammen i timerne, og lektier som de skal lave derhjemme. Vi tilbyde innovative forløb som kobler teoretisk viden med praktisk og håndgribelige produkter.

Se TV-indslag fra DR_ULTRA

God arbejdslyst!