Forløbet på Heibergskolen starter i september og slutter til december 2021.

1. Først skal vi dog lige have styr på deltagerlisten, teams og præmien. Det gør du her!

2. Du har deltaget i første session. Til næste gang skal du have kigget på opgaverne her!

3. Inden vi lukker ned for i dag, bedes du krydse evalueringsskemaet af her!

Vi glæder os til at opleve elevernes udvikling og ser frem til at se jeres udgivelse.

Generel info om forløbet

Gennem forløbet vil eleverne løbende få opgaver, som de skal løse sammen i timerne, og lektier som de skal lave derhjemme. Vi tilbyde innovative forløb som kobler teoretisk viden med praktisk og håndgribelige produkter.

Se TV-indslag fra DR_ULTRA

God arbejdslyst!